ประกาศขอเลื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2564

 โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน และคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ติดต่อเรา