ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

19/04/64 – ขอเลื่อนการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
15/02/64 – ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่2
22/01/64 – ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 3

ข่าวและกิจกรรม

01/02/64 ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
28/01/64จดหมายข่าว วช. ปีที่16 ฉ.116
28/01/64 จดหมายข่าว วช. ปีที่16 ฉ.115
22/01/64 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 3